Studium Talent informuje.

Data ogłoszenia: 2016-12-03 Data usuwania: 2017-09-30
Tytuł: DYPLOMY_STUDIUM_TALENT _ MATEMATYKA_I_FIZYKA_2016_17
Treść: Informujemy, że dyplomy potwierdzające zdanie egzaminu w ramach STUDIUM_TALENT z MATEMATYKI i FIZYKI 2016_17 są już do odebrania w naszej uczelni w Jeleniej Górze, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Tadeusz Radzik
(z-ca dyrektora)

Data wystawienia pliku: 2016-10-12 Data usuwania: 2017-09-30
Tytuł: MATEMATYKA_PROGRAM_TERMINY_EGZAMIN

Data wystawienia pliku: 2016-12-03 Data usuwania: 2017-09-30
Tytuł: WYNIKI_STUDIUM_TALENT _ MATEMATYKA_2016_17